Persoonsgegevens die wij verwerken

Mayda, Praktijk voor kinesiologie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Mayda, Praktijk voor kinesiologie verwerkt gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals klachten- en gezondheidsgegevens. Deze bijzondere of gevoelige gegevens worden op schrift verwerkt door middel van aantekeningen.
Voor het verwerken van deze gegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Bij personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Mayda, Praktijk voor kinesiologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het uitvoeren van diensten

Hoe lang we gegevens bewaren

Mayda, Praktijk voor kinesiologie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.
Mayda, Praktijk voor kinesiologie hanteert voor de persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
Ook de bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard, gerekend vanaf de datum van het het laatste genoten consult bij Mayda, praktijk voor kinesiologie.
Mayda, praktijk voor kinesiologie verwijdert persoonlijke mails direct na beantwoording.

Delen met anderen

Mayda, Praktijk voor kinesiologie gebruikt uw gegevens alleen voor zichzelf.
In de volgende gevallen is het nodig uw gegevens door te geven aan derden:

 • Boekhouder
 • Juridisch adviseur
 • Overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst

In kaart brengen websitebezoek

Mayda, Praktijk voor kinesiologie gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .

Beveiliging

Mayda, Praktijk voor kinesiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Mayda, Praktijk voor kinesiologie, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Trekbeemd 7
Postcode en plaats: 4907 DN Oosterhout
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 20145389
Telefoonnummer: 06-125 145 00
E-mailadres:

Mayda
Praktijk voor Kinesiologie

Mayda Erker-Stoffelen | Trekbeemd 7 | 4907 DN Oosterhout NB | T: 0162-692074 | 06-12514500 | E: